BİLGİ BANKASI
Bilgi Bankası, Teknik Konular, Videolar
Search for:

Php Date Time

PHP tarih ve saatlerle çalışmak için bir dizi işlev sağlar. En sık kullanılan işlevlerden bazılarına genel bir bakış:

  1. Date() – Bu işlev geçerli tarihi belirli bir biçimde döndürür. Tarihin biçimini belirten isteğe bağlı bir parametre alır.

Örnek:

$tarih = tarih('F j, Y'); // Geçerli ayı, günü ve yılı uzun formatta döndürür
''''

2. Time() - Bu işlev, Unix döneminden bu yana geçerli zamanı saniye cinsinden döndürür.

Örnek:

php
$zaman = zaman(); // Unix döneminden bu yana geçen süreyi saniye cinsinden döndürür
””

  1. Strtotime() – Bu işlev, insanların okuyabileceği tarih ve saat biçimini Unix zaman damgasına dönüştürür. Ayrıca “yarın” ve “gelecek hafta” gibi göreceli zaman dizelerini de ayrıştırabilir.

Örnek:

$timestamp = strtotime('1 Ocak 2022'); // 1 Ocak 2022'ye ait Unix zaman damgasını döndürür
''''

4. Mktime() - Bu işlev, verilen saat, dakika, saniye, ay, gün ve yıldan bir Unix zaman damgası oluşturur.

Örnek:

php
$timestamp = mktime(14, 30, 0, 10, 15, 2022); // 15 Ekim 2022 saat 14:30’a ait Unix zaman damgasını döndürür
””

  1. Gmtdate() – Bu işlev, Greenwich Ortalama Saati’ni (GMT) referans noktası olarak kullanarak, belirtilen saat dilimindeki geçerli tarih ve saati döndürür.

Örnek:

$tarih = gmdate('F j, Y', time()); // GMT saat dilimindeki geçerli tarih ve saati döndürür
''''

6. Date_default_timezone_set() - Bu işlev, tüm tarih ve saat işlevleri için varsayılan saat dilimini ayarlar.

Örnek:

php
date_default_timezone_set(‘Amerika/Los_Angeles’); // Varsayılan saat dilimini Pasifik Saati’ne (ABD ve Kanada) ayarlar
””

  1. Strftime() – Bu işlev, bir biçim dizesi ve bir zaman damgası kullanarak tarih ve saati biçimlendirir.

Örnek:

$formatted_date = strftime('%A, %B %d, %Y', $timestamp); // Tarih ve saati insanların okuyabileceği biçimde döndürür
''''

8. DateTime() - Bu sınıf, tarih ve saatlerle çalışmanın daha nesne odaklı bir yolunu sağlar. Yöntemleri ve özellikleri kullanarak tarih ve saatleri oluşturmanıza, değiştirmenize ve biçimlendirmenize olanak tanır.

Örnek:

php
$tarihsaat = new TarihSaat(‘2022-01-01’); // 1 Ocak 2022 için bir DateTime nesnesi oluşturur
$formatted_datetime = $datetime->format(‘F j, Y’); // DateTime nesnesini strftime() biçim dizesini kullanarak biçimlendirir
””

Bunlar PHP’de tarih ve saatlerle çalışmak için kullanılabilen birçok fonksiyon ve sınıftan sadece birkaçıdır. Tam liste için resmi PHP belgelerine bakın.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required