BİLGİ BANKASI
Bilgi Bankası, Teknik Konular, Videolar
Search for:
  • Home/
  • PDO/
  • PDO Delete Query – Pdo Sql Veri Silme – Sql Veri Silme

PDO Delete Query – Pdo Sql Veri Silme – Sql Veri Silme

PDO kullanarak bir kaydı silmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

  1. PDO’yu kullanarak veritabanınıza bağlanın.
  2. Kaydı silmek için bir açıklama hazırlayın.
  3. Gerekli parametreleri ifadeye bağlayın.
  4. İfadeyi yürütün.
  5. Bildirimi ve bağlantıyı kapatın.

Bunun kodda nasıl görünebileceğine dair bir örnek:

“`php
//Veritabanına bağlanın
$dsn = ‘mysql:host=localhost;dbname=my_database’;
$kullanıcıadı = ‘kullanıcı_adım’;
$şifre = ‘şifrem’;
$seçenekler = [
PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => yanlış,
];
denemek {
$pdo = new PDO($dsn, $kullanıcıadı, $şifre, $seçenekler);
} catch (PDOException $e) {
// Bağlantı hatalarını yönet
die(“Bağlantı başarısız oldu: ” . $e->getMessage());
}

// Kaydı silmek için ifadeyi hazırlayın
$stmt = $pdo->prepare(‘my_table’dan DELETE FROM WHERE id = :id’);

// Parametreyi ifadeye bağla
$stmt->bindParam(‘:id’, $id, PDO::PARAM_INT);

// Parametrenin değerini ayarlıyoruz
$id = 123;

// İfadeyi çalıştır
$stmt->execute();

// İfadeyi ve bağlantıyı kapat
$stmt = boş;
$pdo = boş;
””

Bu örnekte, PDO kullanarak bir MySQL veritabanına bağlanıyoruz, belirli bir kimliğe sahip bir kaydı silmek için bir ifade hazırlıyoruz, ID parametresini ifadeye bağlıyoruz, ifadeyi çalıştırıyoruz ve ardından ifadeyi ve bağlantıyı kapatıyoruz. Ayrıca oluşabilecek bağlantı hatalarını ele almak için PDO’nun hata işleme özelliklerini kullandığımızı unutmayın.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required